Ang salitang "Dahwaw" ay tumutukoy rin sa isang pook kung saan nakipagkalakalan ang mga katutubo sa kanilang produkto galing sa mga kagubatan kapalit ng asin o iba pang mga produkto.

ang dating daan davao city-26ang dating daan davao city-53

Ito ay isa sa mga lungsod ng Pilipinas na nagmamahalang nagsasarili, bagaman pinapangkat ito sa lalawigan ng Davao del Sur para sa ibang layuning estadistiko.

Ang lungsod ay sentrong pangrehiyon din ng Rehiyon ng Davao (Rehiyon XI).

Ang impluwensiya ng mga Espanyol ay hindi pa medyo naaabot sa nasabing lugar hanggang 1848, nang sinakop ni Don Jose Uyanguren ng Guipuzcoa, España, kasama ang mahigit 70 tauhan, ang lugar na pinamumunuan ni Datu Bago ng Davao.

Noong nasakop ni Don Uyanguran ang pook na kinatitirikan ng kaharian ni Datu Bago, nagpagawa siya ng bayan na ang tawag ay Nueva Vergara (Davao) noong taong yaon, galing sa kanyang bayang sa España.

Noong 1967, ang lalawigan ng Davao ay pinaghati-hati ng mga tatlong lalawigan: ang Davao del Sur Davao del Norte, at Davao Oriental.

Ang lungsod ng Davao ay dating kabisera ng dating lalawigan. Ang dating lalawigan ng Davao ay ang Rehiyon ng Davao o Rehiyon XI sa kasalukuyan, at ang lungsod naman ang kabiserang pangrehiyon.

Ginawan niya itong mga plantasyon ng mga abaka at niyog.

Sa mga panahong ito ay ang pagsisimula ng paglobo ng populayon at paglago ng ekonomiya sa lugar na ito.

Opisyal nang pinahayag ng Iglesia Ni Cristo ang kanilang pag-endorso kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Sen. Pero ayon sa isang dating opisyal ng Iglesia, hati na ang kanilang simbahan at hindi na nagkaka-isa maging sa pagpili ng kandidato.