Astma er en sykdom hvor en betennelse i slimhinnen på innsiden av bronkiene fører til at bronkiene blir trangere.

I tillegg vil muskellaget i veggen av bronkiene trekke seg sammen og ytterligere bidra til forsnevring av det innvendige hulrommet.

Ved å registrere i gode perioder får du kunnskap om ditt beste nivå, og har dermed også et godt mål på grad av forverring i perioder med plager.

En veiledende normalverdi kan også regnes ut etter alder, høyde og vekt, eller leses ut fra tabeller.

Det er også et mål at bivirkningene av behandlingen er minimale.

Det finnes mange typer astmamedisiner, og ved å bruke riktig medisin, eventuelt en kombinasjon av flere medisiner, vil de fleste med astma få god kontroll over tilstanden.

Medisiner som pustes inn (inhaleres), er den viktigste delen av behandlingen.

Virkestoffene kommer rett ned i lungene og virker akkurat der de behøves, mens det ikke kommer så mye medisin til resten av kroppen.En moderne pulverinhalator inneholder mange doser, og avleverer automatisk én dose hver gang den brukes.Den har også et telleverk, slik at du vet hvor mange doser som er igjen.Målet med all astmabehandling er at du som har astma, kan leve et så normalt liv som mulig.Dette innebærer normal eller best mulig lungefunksjon, god fysisk yteevne og lav risiko for akutt, alvorlig forverrelse.Tanken er å finne fram til den minste dosen som er effektiv, slik at du får god symptombehandling og minst mulig bivirkninger.