Nagpatupad sila ng mga patakaran katulad na lamang ngito ang unang pagsakop na isinagawa ng mga Espanyol na ginamitan nila ng puwersang militar.

Matapos nito sumunod naman ang mga paring misyonero at mga pinunong sibilyan naman ang pumasok sa bagong sakop na katutubong komunidad.

bago dumating ang espanyol, may ekonomiya na ang pilipinas.

tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at Indonesia.

Ang panahon ng mga Amerikano ang isa sa mga naganap na pagbabago sa Pilipino sa pagkaraan ng panahon ng mga Kastila.

Isang malaking pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa pagdating nila sa Pilipinas. Ang edukasyon noon bago dumating ang mga Kastila o Espanyol ay kabaligtaran ng sistema sa panahon ng mga Amerikano.

Dahil dito maraming pamilyang Pilipino ang nagutom at naghirap.

Ang tributo ay hawig din sa sistemang encomienda subalit labis-labis na sapilitang pagbabayad ng buwis ang ipinataw ng mga espanyol sa mga Pilipino.Isa na rin dito ang sapilitang paggawa o "Polo y Servicio Personal ".Ang lahat ng Pilipino at Mestisong tsinong lalaki mula 16 hanggang 60 taong gulang ay sapilitang pinaglilingkod sa pamahalaan ng 40 na araw.Gayunpaman, monopolyo ng mga taga-Venice ang pag-angkat at pamamahagi sa Europa ng mga bagay mula sa Silangan.Nang bumagsak noong 1453 ang Constantinople sa mga Turkong Muslim,tanging mga mangangalakal na taga-Venice lamang ang pinahintulutang makadaan sa Dagat Madeterano.Nabalitaan rin na sa pamumuno ni Don Uyanguren bilang gobernador ng lalawigan ng Nueva Guipuzcoa, kung saan kabisera ang bayan ng Nueva Vergara (ang tawag ng mga Kastila sa bayan ng Dabaw simula sa pagtatag ng bayan hanggang 1867), nagkaroon ng malawakang kapayapaan sa rehiyon ng Golpo ng Dabaw, bagaman walang sumusuporta sa kanya ni isa man sa kanyang mga ka-osyoso sa Maynila sa kanyang pagsakop sa Dabaw. Ito’y dahil din sa pag-g-.uukol ng masusing pag-aaral at panuuri ng mga kritiko.